Politikens betydelse för företagen

Inriktningen på näringslivspolitiken har en direkt inverkan på företagsklimatet och alla företagares vardag. I debatten får man ofta intrycket av att det enda som företagare bryr sig om är skatterna, och de ska i princip vara så låga som möjligt. Detta är emellertid inte en korrekt bild. Det som är absolut viktigast för en företagare är att det är möjligt att utifrån gällande regler planera investeringar och företagets verksamhet under lång tid framöver.

Förenklade kreditregler

En annan viktig faktor för företagare är en relativt avreglerad kreditmarknad. Det ska vara enkelt för företag att kunna låna pengar och använda sig av andra finansiella tjänster för att investera i verksamheten. För inte alltför länge sedan bestod kreditmarknaden av endast ett fåtal stora banker med en närmast obefintlig konkurrens. Som företagare gällde det att hålla sig väl med sin bank, annars visste man att det skulle bli svårt att beviljas lån i framtiden.

Politikerna insåg till sist det orimliga i situationen och en övervägande majoritet har därefter arbetat för att avreglera kreditmarknaden, framförallt vad avser krediter till företag. Dessa avregleringar har helt förändrat marknaden och öppnat upp för nya aktörer att låna ut pengar och erbjuda olika finansiella tjänster. En företagare kan idag vända sig till ett företag som Fakturino (www.fakturino.se) och få snabb hjälp med allt från banklån och checkkrediter till inkasso och factoring. Detta var något som tidigare var en total omöjlighet. Lånet fick man ansöka om hos banken där handläggningstiden ofta bestod av månader och inte dagar. Ville man ha hjälp av ett inkassobolag var man tvungen att anlita ett särskilt inkassobolag för sig, och situation var densamma om man ville belåna sina fakturor.

Enkla och tydliga regelverk är att föredra

Även om skatter och subventioner är viktiga för många företagare har dessa inte prioritet. Som företagare vet man att skattesatserna kommer att ändras i takt med de politiska svängningarna och riksdagens skiftande majoriteter. Det är förutsebarheten som är viktigast för de flesta företagare. Som företagare måste man veta vilka regler som kommer att gälla under en relativt lång tid framöver. Hur reglerna ser ut om kanske fyra till fem år är avgörande för om ett företag vågar att göra en viss investering i dag.

Det är även viktigt att de regler som politikerna beslutar om är både enkla och tydliga. Reglerna ska vara enkla att följa och man ska inte behöva anlita expertis för att förstå regelverket. Vidare får det inte finnas några tveksamheter om hur reglerna ska tolkas. Osäkerhet i detta avseende är något som kan verka förlamande på investeringsviljan i näringslivet. Är reglerna klara och tydliga är de flesta företagare nöjda. Då kan många av dem även leva med ett relativt högt skattetryck.