Pantbankens betydelse för svenska folket

Pantbankens betydelse för svenska folket

Svensk politisk nutid
Pantbanker har funnits länge. En av Sveriges äldsta pantbanker är Sefina som grundades redan år 1884 av Oscar Swartling. Pantbanken har varit en tacksam livlina för många som befunnit sig i en ekonomiskt svår situation någon gång i livet. En pantbank kan nämligen köpa eller belåna människors egendom och ge snabba pengar i handen. Ofta är det politiska beslut som gjort att folk fått det tufft ekonomiskt. Eftersom myndigheter är beroende av politikers beslut kan exempelvis Försäkringskassan ha beviljat sjukpenning till en person under en viss regering. När regeringen byts ut och nya politiska beslut fattas kring Försäkringskassans uppdrag kan samma person plötsligt få sin sjukpenning indragen helt eller delvis. Det finns andra sätt att få in pengar snabbt, men för många finns inte så många alternativ att välja mellan…
Read More
Så gör du med viktiga papper utomlands

Så gör du med viktiga papper utomlands

Svensk politisk nutid
Att politik påverkar vardagen för folk är nog ingen nyhet. Politiken påverkar dock även myndigheter och dessa har också en roll att spela i väldigt många människors liv. Hur myndigheterna fungerar och agerar i olika sammanhang, är direkt beroende av vad som beslutas politiskt. Ett exempel på när du påverkas av myndigheter, är när du behöver få beslut från dem. Det kan exempelvis vara beslut från migrationsverket eller pensionsmyndigheten. Om du ska resa utomlands och behöver visa upp dokument från en svensk myndighet för en utländsk myndighet, behöver dokumenten legaliseras för att anses som äkta. Läs mer om legalisering för att ta reda på mer. Legalisering görs med andra ord så att en utländsk myndighet inte behöver ifrågasätta dokumentens legitimitet då det är rent av omöjligt för en utländsk myndighet…
Read More
Svensk politisk nutid

Svensk politisk nutid

Svensk politisk nutid
För den som minns valresultatet 2018 minns den säkert hur tufft det var första Stefan Löfven att bilda regering. Trots att han redan var statsminister under mandatperioden innan krävdes det något extra av honom och talmannen. Närmare bestämt tre valmansrundor krävdes innan S kunde återta makten i Rosenbad, då tillsammans med Miljöpartiet igen. Men för att komma dit behövde man förhandla på ett sätt som fram till dess varit mycket ovanligt. Det handlade nämligen om det så kallade JO, alltså Januariöverenskommelsen. Så fungerar JO Då Moderaterna, SD och KD vägrade släppa igenom en socialdemokratisk regering innebar det att S fick söka hjälp från de liberala partierna. Så väl Centerpartiet som Liberala tog emot den utsträckta handen från Löfven och Miljöpartiet. I en överenskommelse med över 70 punkter totalt kom de…
Read More
Svenska politiska partier

Svenska politiska partier

Svensk politisk nutid
I Sverige är rätten att bilda organisation, det vill säga organisationsfriheten, en viktig del. Förutom att det är grundlagsskyddat är det också något som Sverige gör bra sett till det demokratiindex som presenteras varje år. Många svenska partier Det innebär att det finns många partier i Sverige. I Riksdagen sitter just nu åtta partier, vilket är de sju traditionella (dit även MP klassas) samt Sverigedemokraterna, som kom in först 2010, men har vuxit rejält sedan dess. Däremot finns det väldigt många partier på kommunal nivå. Feministiskt Initiativ är ett av dessa, som även var en utmanare till Riksdagsvalet 2010, men med sina 3,2% inte tog sig över fyraprocentspärren. I kommunerna går det dock att hitta många lokala partier. Det handlar om kommunpartier som enbart finns i svenska kommuner, men inte…
Read More