Svenska politiska partier

I Sverige är rätten att bilda organisation, det vill säga organisationsfriheten, en viktig del. Förutom att det är grundlagsskyddat är det också något som Sverige gör bra sett till det demokratiindex som presenteras varje år.

Många svenska partier

Det innebär att det finns många partier i Sverige. I Riksdagen sitter just nu åtta partier, vilket är de sju traditionella (dit även MP klassas) samt Sverigedemokraterna, som kom in först 2010, men har vuxit rejält sedan dess.

Däremot finns det väldigt många partier på kommunal nivå. Feministiskt Initiativ är ett av dessa, som även var en utmanare till Riksdagsvalet 2010, men med sina 3,2% inte tog sig över fyraprocentspärren.

I kommunerna går det dock att hitta många lokala partier. Det handlar om kommunpartier som enbart finns i svenska kommuner, men inte på regional eller nationell nivå. Partierna i sig är självständiga och bildas av olika anledningar. I vissa fall kallas de för enfrågeparti då de skapas på grund av enbart en fråga. Det kan vara en kommunal folkrörelse som bildas på grund av att de vill rädda ett badhus, en skola eller något annat. Alla kommuner har inte lokala partier, men de är ändå vanligt förekommande runt om i landet.