Svensk politisk historia

Den svenska politiska historian är lång och har många berättelser att ge påminna om. Tack vare den svenska långa demokratin som överlevt sen början av 1800-talet har många olika partier hunnit skapas och därmed varit en del av förflutna tiden.

Så skapades de första partierna

Man påstår att redan under mitten av 1400-talet ska Sverige ha haft sina första politiska partier. Det i samband med riksdagens arbete, som upplevde några av sina tidigaste former. Men det fanns betydande skillnader på riksdagen som fanns då samt det moderna parlamentet som formades under de kommande århundrandena.

Den största skillnaden var att de reellt inte representerades av folket. Det var något som egentligen inte skedde förrän den stora konstitutionsändringen 1809. Ändringen i grundlagen innebar stora förändringar som inte minst gav medborgarna betydligt bättre rättigheter.

Samtidigt som det här skedde kom hela det politiska livet i Sverige att ritas om. Helt plötsligt fick folket mer att säga till om, vilket gjorde att arbetarklassen kunde berätta för sina medmänniskor vad de ansåg vara rätt och fel. I och med det här skapades då det progressiva socialdemokratiska partiet, med syfte att värna om arbetarnas rättigheter.

I och med den här stora förändringen gav det inspiration till fler partier att bildas. Det gjorde att under 1900-talet kom Liberala samlingspartiet, Allmänna Valförbundet och Bondeförbundet till. Det vill säga nuvarande Liberalerna, Moderaterna samt Centerpartiet.

De nya partiernas innebörd

Införandet av de här nya partierna hade stora inverkningar på det svenska samhället. Nu fanns det en samlad höger som tillsammans arbetade mot de svenska socialdemokraterna. Det innebar, likt i dag, högern mot vänstern. De tre nya högerpartierna hade dock olika utgångspunkter. Till exempel var nuvarande Centerpartiet, Bondeförbundet, ett parti som grundades med avsikt till förbättring för de svenska lantbrukarna som största prioritet.

För det liberala partiet fanns en annorlunda politisk orientering. Inte minst då den klassades som socialliberal. I Liberalernas partiprogram ansågs man vara mer vänster än höger i flera frågor, till skillnad från L:s partiprogram idag. Dock med den relativt stora skillnaden från Socialdemokraternas partiprogram på den tiden. Det Allmänna Valförbundet var dock ett tydligt högeralternativ; ett parti som arbetade emot socialdemokraterna och arbetarna, ansåg man då.

Socialdemokraterna skulle dock inte behöva stå ensamma på vänstersidan i den politiska maktkampen i Sverige. Under 1917 bildades Vänsterpartiet, som då var en grupp av socialdemokratiska utbrytare.

Det skulle däremot komma att ta ett tag innan det kom någon stabilitet i bildandet av regeringar I Sverige, som under den här tiden upplevde många skiften av statsminister. Den första socialdemokratiska statsministern var Hjalmar Branting, som under sina första år också fick se flera andra regeringschefer tillträda. Det var inte först 1936, när Per Albin Hansson tillsattes, som det började stabiliseras. Det vill säga att statsministrarna inte avlöste varande i någon raskt löpande takt. Däremot skedde det inte på allvar efter andra världskriget, något som också innebär att den socialdemokratiske representanten som statsminister, Per Albin Hansson, avled. Det var ett år efter krigets slut.