Därför är det viktigt att följa upp valarbetet

Nu är det dags att lämna valet 2022 bakom sig, hämta andan ett tag och sedan blicka framåt mot valet 2026. Inför varje valår engagerar sig tusentals frivilliga för att sprida sina partiers budskap. Utan partimedlemmarna hade vare sig kommunvalet eller regionvalet varit möjligt. Även riksdagsvalet hämtar kraft i alla eldsjälar som brinner för att göra Sverige till en ännu bättre plats att leva på.

Ja, den politiska kraften börjar på gräsrotsnivå. Detta innebär inte att valarbetet är oplanerat. Tvärtom ligger strategisk planering bakom valrörelsen, liksom utvärderingen av valarbetet. När de politiska målen och hur de ska uppnås under valarbetet är tydligt definierade blir det också mycket enklare att göra en uppföljning av resultatet. På så sätt skiljer sig politikers strategiska planering inte så mycket från företagens.

Sätt mätbara mål för valrörelsen

Varje val medför sina egna utmaningar. Valrörelsen avspeglar i mångt och mycket utmaningarna samhället står inför. Samtidigt som de mål du och dina partivänner sätter upp inför valarbetet anpassas utifrån utmaningarna, är det viktigt att målen är konkreta. En konkret målsättning kan innebära allt från en specifik budget för annonser i sociala medier till vad ni faktiskt vill påverka i samhället.

Att minska fattigdomen i kommunen är ett ganska vagt formulerat mål. Däremot är att minska fattigdomen i kommunen genom att skapa 500 fler jobb på den lokala batterifabriken något tydligare formulerat. Det här är också ett mål som ni tillsammans kan följa upp när ni väl genomfört det. Även ett tydligt definierat budgetmål kan följas upp – spenderade ni mer eller mindre än vad ni tänkt er?

Följ upp resultaten av valarbetet

Det finns alltid saker man kan göra bättre, så är det även inom parti- och valarbetet. För att veta vad som kan förbättras måste ni dock ha något att utgå från. Det är bland annat här som strategisk planering kommer in i bilden. Brainstorming, målsättning, mätning och analys, planeringsarbetet ger ett helhetsgrepp på vad ni faktiskt gjorde och vilken effekt detta fick.

Genom att engagera hela det lokala partiet i både målsättningen och uppföljningen, det vill säga genom att ha en transparent process, ökar engagemanget för er gemensamma sak.