Skattepolitik och företagande

En av de frågor som brukar vara extra viktiga när det kommer till företagande och företagare är skattepolitik. Det gäller både storleken på skatterna samt hur pass enkelt det är att hantera regelverket. Det gäller särskilt för mindre företagare eller de som på ett eller annat sätt har en egenanställning. Det vill säga har ett företagsliknande sätt att sälja sig själva på utan att ha registrerat en firma. Det är generellt sett enklare att driva eget via en egenanställning eftersom du då inte behöver tänka mycket på saker som skatter och moms. Men du betalar fortfarande lika mycket som en ”vanlig egenföretagare”.

I den här artikeln tittar vi närmare på några av de vanligaste skattepolitiska frågorna och hur de påverkar dig som företagare.

3:12-reglerna

En fråga som har varit omstridd är de så kallade 3:12-reglerna som ger småföretagare viss rätt att ta ut en större andel av sin vinst som lågbeskattad utdelning. Det här ger en möjlighet för den som driver eget i aktiebolagsform att minska sin skatt. Den som är anställd eller har en enskild firma har inte samma möjligheter, vilket kan ses som orättvist. Tänk dock på att du ändå måste betala bolagsskatt på vinsten, samt att du inte får några pensionspoäng av utdelningar. Även om det kan kännas lockande att ta ut så mycket som möjligt på det sättet kan det ändå finnas ett värde i att ta en större del som lön.

Arbetsgivaravgifter

En annan skattetekniskt komplicerad fråga du behöver ha koll på är arbetsgivaravgifter. Det är en enligt många dold löneskatt eftersom den formellt sett betalas av arbetsgivaren. Du som är egenanställd eller egenföretagare har sannolikt redan bra koll på den eftersom du tydligare ser relationen mellan vad du fakturerar in och vad du får ut i slutet på månaden. En sak som komplicerar arbetsgivaravgiften för dig som har anställda är att storleken på den varierar beroende på framförallt ålder.

Moms

Den tredje skattepolitiska frågan som är viktig för företagare och egenanställda är momsen, mervärdesomsättningsskatten. Även här varierar storleken på den beroende på vad för sorts vara eller tjänst det är du säljer. Grundmomsen ligger på 25 %, men det finns de som har 12 % eller 6 % moms. Dessa inkluderar bland annat journalister, boklådor, restauranger och matvaruhandeln. Som företagare har du också viss rätt att dra av den moms du betalar på inköp mot den moms som du tar betalt och sedan ska skicka till Skatteverket. Det är många företagare som har upplevt att det blivit krångligare just på grund av de diversifierade momssatserna.