Pantbankens betydelse för svenska folket

Pantbankens betydelse för svenska folket

Svensk politisk nutid
Pantbanker har funnits länge. En av Sveriges äldsta pantbanker är Sefina som grundades redan år 1884 av Oscar Swartling. Pantbanken har varit en tacksam livlina för många som befunnit sig i en ekonomiskt svår situation någon gång i livet. En pantbank kan nämligen köpa eller belåna människors egendom och ge snabba pengar i handen. Ofta är det politiska beslut som gjort att folk fått det tufft ekonomiskt. Eftersom myndigheter är beroende av politikers beslut kan exempelvis Försäkringskassan ha beviljat sjukpenning till en person under en viss regering. När regeringen byts ut och nya politiska beslut fattas kring Försäkringskassans uppdrag kan samma person plötsligt få sin sjukpenning indragen helt eller delvis. Det finns andra sätt att få in pengar snabbt, men för många finns inte så många alternativ att välja mellan…
Read More